اي مفيد

دارم از دست‌هایت...

دیگر رد پایی نمی‌بینم
شاید از رفتن باز ایستاده‌ای، شاید خواسته‌ای نفس‌های آخر نیز..
یا شاید،
نیمه‌ جانی‌ام را سپرده‌ای بر بالی.. چشم نگران و دست به دعا به محرابی...


نه.. نرفته‌ای
خدایی که تو باشی
پیش خودت، برای بنده‌ات...


دعایم می‌کنی؟

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 6 مهر 1392