اي مفيد

پاییز می‌رسد..

به حضرت پائیز بگویید زودتر بیایند، به همان سرعت از روی برگ‌های خشک و زرد بگذرند؛ رسیدند به چهارده آبان‌شان مشکی بپوشند. پا به پای هم برویم در تکیه‌ها، سرمان را بگذاریم بر شانه‌ی هم، یکریز بباریم..
دلمان تنها هوای محرم دارد و بس

 

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 30 شهریور 1392