اي مفيد

ناکامی‌ها

این‌روزهای من و این غزل ...

زندگی شد من و یک سلسله ناکامی‌ها
مستم از ساغر خون جگر آشامی‌ها


بس‌ که با شاهد ناکامیم الفت‌ها رفت
شادکامم دگر از الفت ناکامی‌ها

بخت برگشته‌ی ما خیره سری آغازید
تا چه بازد دگرم تیره سرانجامی‌ها

دیرجوشی تو در بوته هجرانم سوخت
ساختم این همه تا وارهم از خامی‌ها

تا که نامی شدم از نام نبردم سودی
گر نمردم من و این گوشه گمنامی‌ها

نشود رام سر زلف دل آرامم دل
ای دل از کف ندهی دامن آرامی‌ها

باده پیمودن و راز از خط ساقی خواندن
خرم از عیش نشابورم و خیامی‌ها

شهریارا ورق از اشک ندامت میشوی
تا که نامت نبرد در افق نامی‌ها


پدر همیشه می‌گوید: در اتاقی که هیچ‌کس نیست نباید چراغی روشن باشد.

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 1 شهریور 1392