اي مفيد

سر گرمِ عشقبازی

وقتی می‌پرسند: نمی‌پزید در این گرما؟! یک لبخند بزن و بگو: سرگرم عشقبازی که باشی و در اشتیاق خاکستر شدن، این گرما که شوخی کوچکی بیش نیست! بعد دقیق شو در چهره‌شان، تا خوب تماشا کنی که چطور می‌شود با یک چادر، تمام معادلات عقلانی‌شان را در لحظه‌ای بر هم زد!

خودمانیم.. این‌طور عریان و بی‌پرده دیوانگی کردن هم عالمی داردها!
 

________________________
برای موج وبلاگی
 صبر ریحانه‌ها

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 27 تیر 1392